Maalämpöpumppujen, joissa on hermeettisesti suljettu kylmäainepiiri (kuten esimerkiksi alpha innotec -maalämpöpumput), asentaminen ei edellytä kylmäainelupia. Tällaisen maalämpöpumpun asentajalla tulee kuitenkin olla tarvittavat sähkö- ja LVI-työluvat. Mikäli tällaiseen suljetun kylmäainepiirin lämpöpumppuun joudutaan myöhemmin huollon tai korjauksen yhteydessä tekemään kylmäainepiiriin liittyviä töitä, tulee korjaajalla olla asianmukaiset kylmäaineluvat

Asennusliike opastaa laitteen käytössä

Vastuu laitteen oikeasta toiminnasta ja asennuksesta on asennusliikkeellä. On myös asennusliikkeen velvollisuus opastaa käyttäjää laitteen toiminnasta ja avustaa ongelmatilanteissa.

Maalämpökaivon asentamiseen tarvitaan toimenpidelupa

Toimenpidelupa vaaditaan aina kun maalämpöä halutaan käyttää lämmönlähteenä. Lupa pitää olla myös silloin kun lämmönlähteenä halutaan käyttää maapiiriä tai vesistöä. Luvan myöntää kunnan rakennusvalvonta.

Edellytämme pätevyyttä jälleenmyyjiltämme        

Scanvarm edellyttää kaikilta jälleenmyyjiltään joko omia asennusten vaatimia lupia tai tietoa luvat omaavasta alihankkijasta.

Asianmukaisesti toimiva yritys täyttää yhdessä asiakkaan kanssa Suomen Ympäristökeskuksen ilmoituslomakkeen pätevöidyn asennusliikkeen käyttämisestä.