Takuuehdot

Nämä takuuehdot koskevat Scanvarm Oy:n maahantuomia ja edelleen myymiä tuotteita. Scanvarm Oy:n myöntämä takuu on kuluttajalle lisäturva, eikä rajoita kuluttajan lakiin perustuvia oikeuksia. Nämä takuuehdot astuvat voimaan 1.12.2022

Takuun voimassaolon ehdot

Scanvarm Oy:n takuun voimassaolo edellyttää seuraavia asioita:

 • Laitteiston asentaja omaa asennettavalle laitteistolle riittävät sähkö- ja kylmäluvat.
 • Asennettava laitteisto on asennettu asennusohjeiden ja voimassaolevien määräysten mukaisesti.
 • Mikäli laite on ilmalämpöpumppu, se ei toimi ainoana lämmönlähteenä tilassa johon se on asennettu.
 • Mikäli laite on maalämpöpumppu, pitää Scanvarm Oy:lle toimittaa asiaankuuluvat käyttöönotto tiedot.
 • Laitetta on käytetty ainoastaan sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen, eikä rakennetta ole muutettu.
 • Laitetta ei ole korjattu kenenkään muun, kuin Scanvarm Oy:n valtuuttaman korjaajan toimesta.
 • Laitteen sarjanumero on luettavissa, eikä sitä ole muutettu millään tavoin.

Takuu kattaa

Takuuaikana takuuehtojen piiriin kuuluvien vikojen korjaukset suoritetaan veloituksetta. Niihin laitteistoihin, joihin Scanvarm Oy on myöntänyt jatketun materiaalitakuun, toimittaa Scanvarm Oy takuun kattaman varaosan veloituksetta materiaalitakuun ollessa voimassa.

Takuun rajoitukset

Scanvarm Oy ei vastaa laitteen korjauksesta takuutyönä sellaisessa tapauksessa, joissa ulkoiset olosuhteet ovat aiheuttaneet vian, tai laitetta on käytetty joko väärin tai huolimattomuudella aiheutettu laitteelle vahinkoa. Alla on esimerkkejä takuun pois sulkevista vian aiheuttajista:

 • Vika johtuu virheellisestä asennuksesta, mitoituksesta tai teknisten arvojen ylityksestä.
 • Lain mukaiset määräaikaistarkistukset on laiminlyöty
 • Huolimattomuudesta johtuvat viat. Esimerkiksi lämpöpumpun ulkoyksikön annetaan kerätä jäätä niin paljon, että puhallinmoottori ja/tai siipi vahingoittuvat. Käyttöohjeessa mainitut huoltotoimenpiteet jätetään tekemättä (esimerkiksi ilmalämpöpumpun suodattimien imuroinnin täydellinen laiminlyönti voi johtaa sisäyksikön kennon jäätämiseen tai puhallinmoottorin ennenaikaiseen kulumiseen)
 • Sähköverkosta tulevat, normaalin vaihtelun ulkopuolella olevat jännitteen muutokset (mahdollisia esimerkiksi saaristossa).
 • Myrskystä, ukkosesta, päälle pudonneesta lumikuormasta/jäästä yms. johtuvat vahingot.
 • Kotieläinten tai muiden eläimien aiheuttamat vahingot.
 • Terävillä esineillä aiheutetut kylmäpiirin vuodot.
 • Aggressiivinen ympäristö, esimerkiksi huoneilmassa on syövyttäviä epäpuhtauksia
 • Normaalikäyttöön liittyvät tarvikkeet, kuten suodattimet, on rajattu takuun ulkopuolelle.
 • Normaalista kulumisesta aiheutuvat komponentti vaihdot on rajattu takuun ulkopuolelle.
 • Takuunantajan vastuu ei kata sellaisia vahinkoja, jotka myyty tuote aiheuttaa toiselle esineelle tai henkilölle.
 • Scanvarm Oy ei ole velvollinen korvaamaan kuluttajalle välillisiä vahinkoja, esimerkiksi saamatta jäänyttä energiansäästöä.
 • Takuuseen eivät sisälly tuotteen toiminnan kannalta merkityksettömien vikojen tai puutteiden korjaaminen.
 • Laitteen normaaliin toimintaan liittyvät äänet, esimerkiksi sulatusjaksojen aikana, eivät kuulu takuukorjausten piiriin
 • Takuu ei kata poikkeuksellista asennuspaikasta aiheutuneita lisäkustannuksia, kuten korkealle asennetut yksiköt tai vaikeasti saavutettavia kohteita kuten saaristoon asennetut laitteistot.

Takuu on voimassa näiden ehtojen mukaisesti vain Suomessa.

Takuureklamaation esittäminen

Kuluttajan tulee ilmoittaa viasta välittömästi sen havaitsemisen jälkeen Scanvarm Oy:n valtuuttamalle huoltoliikkeelle. Ilmoituksessa pitää selvitä seuraavat asiat:

 • Laitteen malli- ja sarjanumero
 • Asiakkaan nimi, osoite ja puhelinnumero
 • Ostotosite, josta selviää ostopäivä. Tarvittaessa pyydetään toimittamaan kopio ostotositteesta.
 • Kuvaus ongelmasta ja sen ilmenemisestä

Virheetön tuote

Mikäli tuote todetaan takuukorjauksessa virheettömäksi tai vika ei kuulu takuun piiriin, on huoltoliikkeellä oikeus veloittaa korjauskäynnistä kohtuullinen korvaus loppukäyttäjältä, vaikka itse korjausta ei suorittaisikaan.

Takuuaika eri tuoteryhmille 1.12.2022 alkaen

Takuu kaksi (2) vuotta:

 • Kaikki GREE-tuotteet.
 • 1.1.2020 jälkeen myydyille Amber 25/35, Fairy 25/35, Pular 35 ja Lomo 35 ilmalämpöpumpuille myönnetään lisäksi kompressorin materiaalitakuu vuosille kolme (3), neljä (4) ja viisi (5).
 • AIT ja Hoiax varaajat, sekä niihin liitetyt sähkövastukset. Kattaa puskuri- ja käyttövesivaraaja, sekä vesitilanlaajentaja malliston.

Takuu kolme (3) vuotta:

 • Maalämpöpumput yli 19 kWh (AIT) sekä materiaalitakuu vuosille neljä (4) ja viisi (5). Lämpöpumpun kompressorin käyttötunnit enintään 3600 h/vuosi (On/Off mallisto).
 • Hoiax läpivirtauslämmitin sis. vastuksen (3kW-10kW) sekä K11 ohjauksen (Termostaatti + ylilämmityssuoja)

Takuu kolme (3) vuotta ja kompressorin materiaalitakuu vuosille 4-10

 • LG Prestige Plus 25/35
 • LG Deluxe Plus 25/35

Takuu viisi (5) vuotta:

 • Maalämpöpumput alle 19kWh (AIT)

HUOMIOITAVAA:

 • Materiaalitakuu kattaa varaosan sekä sen toimituksen veloituksetta. Työveloitus ei kuulu takuun piiriin. Materiaalitakuu kattaa kaikki tehdasintegroidut komponentit AIT maalämpöpumpuissa.
 • Takuun ja materiaalitakuun voimassa olon edellytyksenä on, että jos laite kuuluu lakisääteisen vuositarkistuksen piiriin, tulee lämpöpumppu olla tarkistettu vuosittain. Lisäksi käyttöönottotiedot on toimitettu maahantuojalle.
 • Esittelykoneiden takuuaika alkaa toimituksesta Scanvarmilta jälleenmyyjälle.
 • Takuu varaosille 3 kuukautta. Koskee myös varaosana myytyjä tai vaihdettuja kokonaisia yksiköitä.
 • Laitteen takuuaikainen vaihto ei pidennä alkuperäistä takuuta.
 • Scanvarm Oy Ab valtuutetut huoltoliikkeet löytyvät internetistä osoitteesta: https://www.scanvarm.fi/jalleenmyyjat