Siirry pääsisältöön
Kaksi Scanoffice Groupin ja Careerian ilmalämpöpumppukoulutukseen osallistunutta miestä.

Ilmalämpöpumppualan huipulle yhteistyössä Scanoffice Groupin ja Careerian kanssa

27.10.2023

Alan kasvaessa ja vanhojen asentajien siirtyessä muihin tehtäviin tai eläkkeelle, ilmalämpöpumppualan yritykset etsivät jatkuvasti uusia osaajia. Tässä tarpeessa Scanoffice Group on ottanut aktiivisen roolin ja aloittanut koulutusyhteistyön Careerian kanssa tukemaan jälleenmyyjiensä työvoiman koulutusta.

Tukesin pätevyys on edellytys ilmalämpöpumppujen asentamiselle

Ilmalämpöpumpuissa käytettävät kylmäaineet luokitellaan tehokkaiksi kasvihuonekaasuiksi. Siksi Euroopassa kylmäaineiden kanssa toimivilla henkilöillä on oltava asianmukainen pätevyys. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto vastaa näiden pätevyyksien myöntämisestä koulutuksen jälkeen.

– Maahantuojana meillä on velvollisuus edellyttää, että jälleenmyyjillämme lupa-asiat ovat
kunnossa, toteaa Scanoffice Groupin tekninen asiakkuuspäällikkö Teijo Syväkangas.

Tukesin myöntämä pätevyys ei rajoitu pelkästään ilmalämpöpumppujen asentamiseen. Koulutuksessa opetellaan myös muiden alle kolmen kilon kylmälaitteiden asentaminen, huoltaminen ja korjaaminen. Tämä on syy siihen, miksi Careeriassa koulutetaan sekä ilmalämpöpumpun asentajia että muita kylmälaiteasentajia.

Scanoffice Groupin tekninen asiakkuuspäällikkö Teijo Syväkangas

Koulutusyhteistyö auttaa uusia työntekijöitä aloittamaan koulutuksen vaivattomasti

Careeria tarjoaa Scanoffice Groupille räätälöidyn ilmalämpöpumppukoulutuksen, joka on suunniteltu erityisesti Scanoffice Groupin tuomille laitteille ja niiden asentajille. Koulutukseen osallistuu niin alalle haluavia yrittäjiä kuin Scanoffice Groupin kumppaniyritysten uusiakin työntekijöitä.

– Scanoffice Group luonnollisesti haluaa tukea jälleenmyyjiään ja heidän henkilökuntaansa.
Olemme voineet luottaa siihen, että Careerian koulutuksen avulla jälleenmyyjäyritystemme
työntekijät saadaan lyhyellä varoitusajalla hyvään koulutukseen, Syväkangas sanoo.

Yhteistyö tukee koko toimialan kehitystä

Scanoffice Groupin ja Careerian yhteinen koulutusmalli on monen vuoden yhteistyön tulosta. Scanoffice Groupin ammattilaiset ovat mukana arvioimassa koulutuksen lopussa suoritettavia työnäytteitä, kun taas Careeria varmistaa, että tutkinnon vaatimukset ja lainsäädäntö toteutuvat koulutuksessa. Molempien osapuolten sitoutuminen on auttanut edistämään koko ilmalämpöpumppualaa.

– Viimeisen viidentoista vuoden aikana asennusten laatu on huomattavasti kohentunut ja
urakoitsijoiden ote asiakaspalveluun on huomattavasti parantunut. Careerian koulutus on yksi
merkittävä tekijä tämän asian saavuttamisessa, Syväkangas sanoo.