Siirry pääsisältöön
Vektorikuva, joka havinnollistaa maalämpöputkien menemisen maassa. Kuvassa talo ja poikkileikkaus maasta, jossa putket menevät.

Kuinka maalämpöpumpun hinta muodostuu?

Maalämpöjärjestelmän hinta muodostuu lämpökaivon porauksesta, maalämpöpumpusta ja asennuksesta tarvikkeineen. Hinta muodostuu aina tapauskohtaisesti ja saat sen parhaiten selville, kun pyydät tarjouksen lähimmältä jälleenmyyjältä.

Maalämpöjärjestelmän kokonaishintaan vaikuttaa useat eri asiat. Tärkeimmät hintaan vaikuttavat tekijät voidaan listata seuraavasti:

  • Rakennuksen ikä ja -tyyppi
  • Rakennuksen koko / lämmitysenergian tarve
  • Rakennuksen maantieteellinen sijainti
  • Keruupiirin valinta (lämpökaivo, maapiiri tai vesistöpiiri)

Tontin maaperä vaikuttaa maalämpökaivon porauksen ja asennusputkiston kustannuksiin

Maalämpöjärjestelmän hinnasta iso osa koostuu lämpökaivon porauksesta. Lämpökaivoa poratessa täytyy huomioida, minkälaisessa maaperässä tontti sijaitsee. Porauksen hinta määräytyy energiakaivojen määrästä ja syvyysvaatimuksesta. Yksi avaintekijä porauksen hintaa laskettaessa on se, kuinka paksu maakerros on kallioperän päällä. Maakerroksen poraus maksaa yleistettynä noin kaksi kertaa enemmän kuin kallioperän poraaminen. Suomessa kallioperä on lähes kaikkialla lähellä maan pintaa, jolloin porauskustannukset pysyvät maltillisina.

Maalämmön keruuputkiston asennus kallioperään

Suomessa yleisin tapa on asentaa maalämmön keruuputkisto kallioperään, jolloin se on asennettavissa pienellekin tontille. Kallioperään asennettuna on energiansaanti vakaata vuodesta toiseen.

Maalämmön keruuputkiston asennus pintamaahan

Pintamaahan asennettu maalämmön keruuputkisto on porausta edullisempi tapa. Se tehdään yleensä niissä tapauksissa, joissa peruskallio on syvällä ja porauskustannukset nousevat liian korkeiksi. Myös niissä tapauksissa, joissa maapiirille tarkoitettua maa-aluetta on hyvin käytettävissä, on maapiiri hyvä vaihtoehto lämpökaivolle. Pintamaa-asennuksessa on huomioitava maaperän aines, joka vaikuttaa maapiirin mitoitukseen.

Maalämmön keruuputkiston asennus vesistöön

Keruuputkisto on mahdollista asentaa myös välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan vesistöön. Veden lämmönsiirtokyky on yhtä tehokas kuin porakaivon. Vesistöön asennuksessa tulee huomioida vesistön syvyys, rannan tyyppi, virtaus, putkiston painottaminen, jne., jolloin kustannukset voivat nousta samalle tasolle kuin mitä porakaivossa.

alpha innotec -maalämpöpumput
alpha innotec:n maalämpöpumppumallistosta löytyy ratkaisut useisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin ja -kohteisiin. Laadukkaat ja modernit pumput ovat saksalaista laatutyötä.

Rakennuksen ikä, -tyyppi ja -koko asettavat vaatimukset maalämpöpumpun ominaisuuksille ja tehokkuudelle

Maalämpöpumppuja löytyy useissa eri teholuokissa. Tehontarpeen pumpulle määrittää rakennuksen ikä, -koko ja -tyyppi. Rakennukseen valittavan pumpun tehon pitäisi kattaa 85 – 100% lämmityksen maksimitarpeesta. Näin ollen pumppu tuottaa lämmitysenergian kokonaisvuositarpeesta 85 – 100 %. Nykyiset invertteriohjatut pumput voidaan mitoittaa täyteen tehoon, koska niissä ei tarvitse huolehtia on/off-pumppujen tapaan ylimitoituksesta johtuvasta pätkäkäynnistä.

Laitteissa on aina varalla sähkövastus, joka hoitaa lisäenergian tarpeen esim. talven paukkupakkasilla. Mitoitus tehdään aina kohdekohtaisesti.

Maalämpöpumpun käytön helppous ja laadukkuus

Maalämpöpumppu on pitkäikäinen investointi ja sen hinta maalämmön asennuksen kokonaisuudessa ei ole kovinkaan suuri. Pienellä lisäpanostuksella voit saada tehosuhteeltaan paremman pumpun, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin energian säästönä.

Kannattaa kiinnittää myös huomiota pumppujen käyttöä helpottaviin ominaisuuksiin. Pumppu on pitkäaikainen kumppani ja sen ominaisuuksien puutteet alkavat todennäköisesti vaivaamaan vuosien kuluessa.

Maahantuomme laadukkaita Saksalaisia alpha innotec:n maalämpöpumppuja

Alpha innotec on Euroopan suurimpia lämpöpumppuvalmistajia. Jatkuva tuotekehitys ja pitkät perinteet lämpöpumppujen valmistuksessa takaavat markkinoiden parhaimmat tuotteet. Mallistosta löytyy sekä on-off- että invertteriohjattuja maalämpöpumppuja. Invertteriohjattujen maalämpöpumppujen mallisto on markkinoiden laajin.

Alpha innotecin maalämpöpumpuissa on monia ominaisuuksia, joista muut voivat vain haaveilla, kuten esimerkiksi aurinkosähkö- ja älykkään sähköverkon valmius.

Maalämpöön siirtymisen esimerkkihintoja

Kuten aikaisemmin todettu, määräytyy määlämpöön siirtymisen kustannukset aina tapauskohtaisesti. Jotta voisit saada jonkinlaisen kuvan investoinnin laajuudesta, on tässä muutama karkea esimerkki.

  • Vantaalaisen omakotitalon öljylämmityksestä siirtyminen maalämpöön ≈ 17 000 €
  • 300-neliöisen omakotitalon siirtyminen öljylämmityksestä maalämpöön ≈ 20 000 €
  • Vanhan maalämpölaitteiston uusiminen ≈ 9 500 €

Tukea hankintaan

Energiaremonttiin on saatavilla erilaisia tukia ja avustuksia. Näitä ovat muun muassa ELY-keskuksen tuki öljylämmityksestä luopuvalle, sekä korotettu kotitalousvähennys.

Scanvarmin SOG-rahoitus

Voit saada meiltä rahoitusta laitteen hankinnalle.

Pyydä tarjous sinulle sopivimmasta maalämpöpumpusta 🔥